نرم افزار Agisoft Metashape Professional

Agisoft Metashape Professional چیست؟

Agisoft Metashape Pro یک نرم افزار فتوگرامتری تصاویر دیجیتال است . تکنیک فوتوگرامتری دیجیتالی که با استفاده از روش های دید در کامپیوتر اعمال شده است ، به سیستم پردازش خودکار هوشمند منجر می شود که حتی می تواند توسط یک فرد تازه وارد در زمینه فتوگرامتری نیز مدیریت شود.

قابلیت های نرم افزار Agisoft Metashape Pro چیست؟

– پردازش انواع تصاویر: هوایی و فاصله نزدیک.
– کالیبراسیون خودکار دوربین (شامل fisheye) ، دوربین های کروی و استوانه ای.
– پشتیبانی نرم افزار فتوگرامتری تصاویر دیجیتال از پروژه های چند دوربین.
– ویرایش مدل دقیق برای نتایج دقیق.
– طبقه بندی امتیاز برای سفارشی سازی بازسازی هندسه.
– سطح دیجیتال و یا مدل Terrain Digital بسته به نوع پروژه.
– پشتیبانی سیستم پردازش خودکار سیستم های مختصات رجیستری EPSG: WGS84 ، UTM ، و غیره.
– ابزارهای داخلی برای اندازه گیری مسافت ، مساحت و حجم.

این برنامه با سیستم عامل های زیر سازگار است:
۱. Windows 8.1 64bit
۲. Windows 8.1
۳. Windows 7 SP1 64bit
۴. Windows 7 SP1
۵. Windows 10 64bit
۶. Windows 10

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

مطالعه بیشتر

دانلود
191 بازدید